Speelgoed met systeem
Made in Germany
Recommended by SPIELGUT!
HOTLINE +49 (0)2247 758409
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en consumenteninformatie

www.tischlerschuppen.de
Eigenaar:
Michael Wirges

Auf der Höh 32
D-53819 Neunkirchen-Seelscheid

Gaat terug naar/naar:
Gewerbegebiet Bitzen 7
D-53804 Much
Duitsland, Duitsland

Tel.: +49 (0) 2247/758409
Fax: +49 (0)2247/758408
E-Mail: info@tischlerschuppen.de
BTW-IDENTITEIT: DE 222327077

I. Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

Voor zakelijke relaties met onze klanten gelden de volgende algemene voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van bestelling via de internetwinkel.

Klanten zijn zowel consumenten als ondernemers. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat in hoofdzaak niet is toe te schrijven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2. aanbod en sluiting van de overeenkomst

De presentatie van de producten in onze internetwinkel is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus.

Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen via onze internetwinkel. Na het invoeren van uw persoonlijke gegevens, het succesvol doorlopen van de afzonderlijke bestelstappen en het aanklikken van de betreffende knop, in de laatste stap van het bestelproces, doet u een bindend aanbod om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om eventuele invoerfouten te identificeren en deze te corrigeren en/of te wijzigen met behulp van de correctiefunctie.

De bevestiging van ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na verzending van de bestelling. Deze automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de bestelling door ons is ontvangen en vormt geen aanvaarding van de bestelling.

Wij hebben het recht om uw bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst te accepteren door u een orderbevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail) te sturen, waarin u wordt verzocht te betalen, de verwerking van de bestelling of de levering van de goederen wordt bevestigd. Hiervan afwijkend geldt voor consumentenklanten: Een bindende overeenkomst kan al eerder worden gesloten als u kiest voor een onmiddellijke betaalwijze en de betaling uitvoert tijdens het bestelproces of door het verzenden van de bestelling. In dit geval wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat u de betaling initieert en de bijbehorende betalingsdienst de uitvoering van de betalingsopdracht bevestigt.

3. betaling

Alleen de in het bestelproces getoonde betaalmethoden worden geaccepteerd. De beschikbare betaalmethoden en de details van eventuele extra kosten van een betaalmethode kunnen vooraf worden bekeken op de informatiepagina's van onze internetwinkel.

4. levering

De levering vindt plaats door verzending van de goederen naar het door de klant opgegeven adres.

De levering geschiedt tegen de in het bestelproces aangegeven verpakkings- en verzendkosten. Informatie over eventuele leveringsbeperkingen en over gemaakte verpakkings- en verzendkosten kunt u vooraf inzien op de informatiepagina's van onze internetwinkel.

5. voorbehoud van eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs.

In afwijking hiervan geldt voor zakelijke klanten het volgende: Wij behouden ons het eigendomsrecht van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

6. aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

In geval van gebreken aan de zaak is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7. transportschade

Voor consumentenklanten: Gelieve zo snel mogelijk een klacht over transportschade in te dienen bij de bezorger en contact met ons op te nemen. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum. Houd er rekening mee dat het niet indienen van een klacht of het contacteren van ons geen gevolgen zal hebben voor uw wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken. U helpt ons echter om onze eigen claims tegen het transportbedrijf te kunnen doen gelden.

Voor zakelijke klanten geldt het volgende: U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op juistheid, volledigheid en gebreken volgens § 377 HGB.

8. keuze van het recht en de handelsplaats van de bevoegde rechter

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de contractuele betrekkingen tussen ons en de ondernemende klant. De toepassing van het VN-Verkoopverdrag is uitgesloten.

De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en ons is onze maatschappelijke zetel, op voorwaarde dat de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

9. diversen

9.1 Aangezien onze goederen natuurlijke producten zijn die met de grootste zorg en precisie zijn behandeld, is het niettemin mogelijk dat er door natuurlijke krimp en zwelling maattoleranties ontstaan. Deze vormen geen reden voor klachten. Hetzelfde geldt voor mogelijke natuurlijke verkleuring (bijv. rode strepen, kleurafwijkingen, kern/spalk enz.) van het hout.

9.2 De meubelwielen van de beukenhouten containers zijn voor zelfmontage. Alle montagedelen worden meegeleverd en de gaten worden voorgeboord, de meubelwielen hoeven alleen nog maar stevig vastgeschroefd te worden.

9.3 Kies geen houten blokken die vanwege hun afmetingen het risico van inslikken met zich meebrengen.
LET OP - Verstikkingsgevaar! Ze zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.  Kleine bouwstenen kunnen ook het risico met zich meebrengen dat ze in de mond vast komen te zitten. Houd alstublieft toezicht op uw kinderen!

9.4 Gedrukte bouwstenen zijn reclamemateriaal en mogen niet als speelgoed worden gebruikt.

9.5 QR-codes: De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de QR-codes die door de opdrachtgever worden verstrekt. De functionaliteit moet onmiddellijk na ontvangst van de goederen worden gecontroleerd. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor latere schade aan de voorwerpen die de functie beïnvloeden.

II. Consumenteninformatie

1. gedragscodes

Wij zijn lid van de Vereniging van Veilige en Serieuze Internetwinkeliers (Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V.) en hebben ons daar onderworpen aan de examencriteria en aan de buitengerechtelijke bemiddelingscommissie, die gratis is voor onze klanten.

https://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf
https://www.internetsiegel.net/html/
schlichtungsstelle.html

2. technische stappen die leiden tot het sluiten van het contract en mogelijkheden tot correctie

U kunt de gewenste goederen vrijblijvend in het virtuele winkelwagentje plaatsen. U kunt dit te allen tijde inzien en de inhoud ervan bekijken, corrigeren en/of verwijderen. Als u de geselecteerde goederen wilt kopen, moet u het bestelproces doorlopen door uw persoonlijke gegevens in te voeren en de gewenste verzend- en betaalmethode te selecteren. U kunt het bestelproces te allen tijde annuleren door het browservenster te sluiten of door de bestelling te verzenden. U kunt eventuele invoerfouten in uw bestelling opsporen voordat u de bestelling verzendt en deze met behulp van de correctiefuncties corrigeren. De overeenkomst wordt gesloten volgens paragraaf 2 van onze AGB (deel I. Algemene Voorwaarden).

3. essentiële kenmerken van de goederen

Informatie over de essentiële kenmerken van de door ons aangeboden goederen vindt u in de respectievelijke productbeschrijvingen in onze internetwinkel.

4. contracttaal

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

5. levertijden

De levertijd is te vinden in het betreffende aanbod in onze internetwinkel. Als er geen details worden vermeld, is de levertijd maximaal 5 dagen voor nationale leveringen en maximaal 10 dagen voor internationale leveringen. Als de levertijd inclusief zondagen en feestdagen is, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd.,

6. klachten

Klachten, claims en andere garantieclaims kunnen worden ingediend op het in het impressum vermelde adres.

7. informatie over alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen (het zogenaamde "OS-platform"). Het OS-platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoopcontracten. Het OS Platform is toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

8. aansprakelijkheid voor gebreken

In geval van gebreken aan de zaak is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

9. opslag van de contracttekst

De tekst van het contract wordt na het afsluiten van het contract door ons bewaard en wordt u in tekstvorm toegestuurd nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Bovendien is de contracttekst voor u niet meer toegankelijk. U kunt de algemene contractvoorwaarden samen met de klantinformatie te allen tijde op onze website bekijken en op uw computer opslaan. Als u zich vrijwillig hebt geregistreerd met een klantaccount, kunnen de specifieke bestelgegevens worden bekeken in het login-gedeelte.


 

Om onze voorwaarden als PDF-bestand te openen, heeft u Adobe Reader nodig, die u HIER gratis kunt downloaden.

Laatst bekeken